Reklamační řád


V případě, že potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo zjištění příčiny problému,
kontaktujte nás e-mailem amshop@post.cz nebo telefonicky +420 721 446 155

Záruční doba na dodané zboží je 2 roky. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Pokud Vám došlo poškozené zboží, krabice, nebo obal jeví známky poškození, vyžádejte si u řidiče zápis, kde si poznačí, že jste zásilku převzali se známky poškození. K uznání reklamace je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou. 
- zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo
   běžných pro danou věc.
- zboží bylo poškozeno živly. 
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo
   běžnými pro danou věc.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a
není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.

Jak postupovat při reklamaci:
Pokud Vám bylo zboží doručeno dopravcem, informujte nás o problému emailem nebo telefonicky. V emailu prosíme přiložte také fotodokumentaci poškození. Do 48h Vás budeme informovat, jakým způsobem budeme Vaši reklamaci řešit, zda bude vyměněn celý výrobek nebo bude zaslán náhradní díl, či případně jakou slevu jsme Vám schopni poskytnout. V případě vrácení je výrobek potřeba zabalit do původního obalu a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Je třeba také přidat Reklamační list (ke stažení níže), na kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, popis závady a č. účtu pro vrácení platby. 
Reklamované zboží nezasílejte bez našeho potvrzení o přijetí informace o reklamaci!
Sami Vás budeme do 48h kontaktovat.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato!

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, budou náklady na svoz této reklamace od zákazníka,
zpětně zákazníkovi naúčtovány.

Přiložené soubory